22.05.2009 r. – termin egzaminu niezbędnego do ubiegania się o Certyfikat Indywidualny PKG

Szanowni Państwo przypominamy, iż zgodnie z ustaleniami Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Geotechniki z dnia 11.12.2008r. egzamin w sesji wiosennej odbędzie się 22.05.2009 r. (piątek) w Oddziale Stołecznym. Miejsce egzaminu – Katedra Geoinżynierii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159, budynek nr 33, sala 38.

 

Certyfikat Indywidualny PKG uprawnia do wykonywania geotechnicznych badań laboratoryjnych i polowych gruntu, projektowania geotechnicznego, sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, wykonywania specjalistycznych robót geotechnicznych, sprawowania funkcji doradczych i opiniodawczych oraz wykonywania specjalistycznych ekspertyz dla nadzoru budowlanego, nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej.

 

Więcej informacji o zasadach przeprowadzania egzaminu:
http://www.geotechnika.org.pl