7.04.2011 – Walne Zebranie Członków Małopolskiego Oddziału PKG

W dniu 7 kwietnia 2011 r. (czwartek), o godz. 1400 w sali Konferencyjnej nr 106 (przy Rektoracie) I piętro, paw. A-0, Akademia Górniczo-Hutnicza, Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, odbędzie się Walne Zebranie Członków Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

 

Porządek zebrania, którego zasadniczym celem jest podsumowanie działalności Oddziału Małopolskiego PKG oraz wybór Zarządu Oddziału na kadencję 2011 – 2014 obejmuje:
1. Otwarcie zebrania, powitanie uczestników i wybór przewodniczącego.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG
w kończącej się kadencji.
4. Sprawozdanie finansowe za rok 2010.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja.
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi.
8. Wybory przewodniczącego Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG
na kadencję: 2011-2014.
9. Wybory Prezydium i Członków Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG na okres: 2011–2014.
10. Wybór Komisji Rewizyjnej na okres: 2011-2014.
11. Wybory delegatów na Walne Zebranie PKG.
12. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

 

Poniżej znajduje się oficjalne zaproszenie na Walne Zebranie Członków Małopolskiego Oddziału PKG.

 

Zaproszenie w wersji pdf