Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 30 stycznia 2016 r. zmarł w wieku 92 lat

 ś. † p.

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Żmudziński

Honorowy Członek Polskiego Komitetu Geotechniki,

były kierownik Zakładu Fundamentowania w Instytucie Geotechniki Politechniki Krakowskiej, prodziekan Wydziału Budownictwa Wodnego (1971-1973) oraz dyrektor Instytutu Geotechniki (1974-1979 i 1990-1994) Politechniki Krakowskiej.

 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy współczucia

Zarząd MO PKG

 

Prof. Zdzisław Żmudziński urodził się 05.06.1923 r. w Sędziszowie Małopolskim. Studia ukończył na Wydziale Inżynierii AGH w 1950 r. W 1950 r. podjął pracę w Biurze Projektów Energetycznych „Energoprojekt” w Krakowie. Kolejne szczeble zawodowej kariery Profesora prowadziły przez stanowiska: projektanta, starszego projektanta, kierownika zespołu, starszego weryfikatora, kierownika pracowni, a od 1956 do 1962 roku głównego specjalisty konstruktora. Był w tym okresie projektantem konstrukcji stalowych, żelbetowych oraz budynków wchodzących w skład obiektów energetycznych. Jako główny konstruktor wprowadził szereg nowych rozwiązań w zakresie konstrukcji wsporczych z betonu sprężonego. Ważnym wątkiem w zawodowej działalności Profesora były problemy fundamentowania konstrukcji inżynierskich.

Jego zainteresowania do konstruowania nowatorskich rozwiązań oraz chęć dzielenia się wiedzą i przekazywania jej innym była inspiracją do podjęcia w 1959 roku pracy w Katedrze Mechaniki Gruntów Politechniki Krakowskiej na etacie starszego asystenta. Badania modelowe fundamentów stanowiły ich główny nurt badań naukowych i zostały podsumowane obroną pracy doktorskiej w 1964 roku.

Od 1 września 1970 roku został zatrudniony na etacie docenta w Katedrze Mechaniki Gruntów i Fundamentowania Instytutu Geotechniki na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Krakowskiej. W 1989 roku otrzymał nominację profesorską.

Był członkiem licznych międzynarodowych organizacji naukowych i zawodowych, w tym: Conference Internationale des Grands Reseaux Elrctriques (1957-1978), International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering (1986-1993), Technical Commitee on Preservation og Historic Sites TC 19 ISSMFE (1986-1993), International Society for Rock Mechanics.

Od 1972 roku był członkiem Sekcji Mechaniki Gruntów, Skał oraz Fundamentowania KILiW PAN, a od 1978 roku członkiem Komisji Budownictwa Oddział PAN w Krakowie.

Za długoletnią i wyróżniającą się pracę otrzymał liczne odznaczenia: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę Za Zasługi dla Ziemi Krakowskiej, Medal XX Lecia Politechniki Krakowskiej, Złotą i Srebrną Odznakę Honorową PZITB, Odznakę Honorową NOT, nagrody ministra i JM Rektora Politechniki Krakowskiej za działalność naukową i dydaktyczną oraz Nagrodę PZITB im. Wacława Żenczykowskiego za prace badawcze dotyczące nośności fundamentów palowych.