Certyfikat Indywidualny PKG – Egzamin

Egzamin  dla  P.T. Członków PKG ubiegających  się o  przyznanie  certyfikatu Indywidualnego  PKG  przewidziano  w  dniu  23  czerwca  (czwartek)  2016  roku w  Warszawie  i  Gdańsku.

Dokładne  miejsce  i  godzinę   egzaminu  zostaną  podane w późniejszym terminie.
Komplet  dokumentacji  w  wersji  papierowej,  niezbędnej  do  dopuszczenia do egzaminu,  należy przesłać w  nieprzekraczalnym  terminie  do 16  maja  2016 roku  na adres:

Przewodniczący Komisji PKG ds. Certyfikatów

prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała

Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego  
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80‐233 Gdańsk    

Wszelkie informacje dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu znajdują się na stronie głównej PKG: www.geotechnika.org.pl.