Stowarzyszenia

The Association of Geotechnical and Geoenvironmental Specialists (AGS) is a non-profit making trade association established to improve the profile and quality of geotechnical and geoenvironmental engineering.

 

The European Council of Civil Engineers (ECCE) was created in 1985 out of the common concern of the professional bodies for Civil Engineers in Europe that the Civil Engineers working together across Europe could offer much more to assist Europe advance its built Environment and protect the natural environment.

 

Foundation Performance Association (FPA) is a professional organization dedicated to advancing the knowledge and professional standards of light foundation design, engineering, construction, inspection, forensic evaluation, and repair.

 

The Institution of Civil Engineers (ICE) is a charity that exists to promote and progress civil engineering (what is civil engineering?). We are a qualifying body, a centre for the exchange of specialist knowledge, and a provider of resources to encourage innovation and excellence in the profession, worldwide.

 

The International Geosynthetics Society is a non-profit organization dedicated to the scientific and engineering development of geosynthetics and associated technologies.

 

International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, The ISSMGE is the pre-eminent professional body representing the interests and activities of Engineers, Academics and Contractors all over the world that actively participate in ground engineering.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w skrócie PZITB, kontynuator Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r., jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.

 

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział Małopolski