Certyfikat zbiorowy

I. Kto może uzyskać certyfikat zbiorowy?

 

Certyfikat zbiorowy może być przyznany członkowi wspierającemu PKG, którego jednym z głównych przedmiotów działalności jest geotechnika lub wybrana dziedzina geotechniki.

 

II. Co zawierać powinien wniosek?
Wniosek o przyznanie certyfikatu zbiorowego członkowi wspierającemu PKG powinien zawierać:

  • informację techniczno – organizacyjną o działalności i osiągnieciach wnioskodawcy w uprawianej dziedzinie geotechniki, oraz o odpowiednim profilu zawodowym personelu,
  • przedstawienie charakterystyki technicznej z opisem co najmniej 5 prac z zakresu geotechniki, wykonanych przez członka wspierającego w okresie ostatnich 3 lat i zaopiniowanych na piśmie przez dwóch członków zwyczajnych terytorialnie właściwego Oddziału PKG posiadających certyfikaty indywidualne PKG,
  • deklarację o wysokości opłaty regulaminowej w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG.

 

Certyfikat może być przekazany członkowi wspierającemu dopiero po opłaceniu opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.

 

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

Pobierz wniosek o przyznanie certyfikatu zbiorowego