Składki członkowskie

Członkowie indywidualni (w tym pracujący Emeryci):

140 zł/rok – wraz z opłatą za członkostwo w ISSMGE

 

Doktoranci, Studenci, niepracujący Emeryci:
120 zł/rok – wraz z członkostwem w ISSMGE
20 zł/rok – bez członkostwa w ISSMGE

 

Wpłaty należy dokonać na konto w mBank:

88 1240 1037 1111 0010 7469 9444

PEKAO S.A. Oddział I w Warszawie.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7.02.2018 r.

 

W sprawach związanych z opłatami członkowskimi prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Małopolskiego Oddziału PKG:

 

Jacek Stanisz, AGH
tel. 12 617-24-02,
jstanisz@agh.edu.pl