Składki członkowskie

Członkowie indywidualni (w tym pracujący Emeryci):

140 zł/rok – wraz z opłatą za członkostwo w ISSMGE

 

Doktoranci, Studenci, niepracujący Emeryci:
120 zł/rok – wraz z członkostwem w ISSMGE
20 zł/rok – bez członkostwa w ISSMGE

 

Wpłaty należy dokonać na konto:

88 1240 1037 1111 0010 7469 9444

PEKAO S.A. Oddział I w Warszawie.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1.02.2023r.

W tytule przelewu proszę o podanie NAZWISKA i IMIENIA Członka PKG, za którego wnoszona jest opłata.

 

 

W sprawach związanych z opłatami członkowskimi prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Małopolskiego Oddziału PKG:

 

Jacek Stanisz

e-mail: [email protected]