Egzamin na Certyfikat PKG

Egzamin dla osób ubiegających się o Certyfikat Indywidualny PKG jest przewidziany na 6 lipca 2017 roku (czwartek) w Warszawie i Gdańsku. Dokładne miejsce i godzina egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie.
Komplet dokumentacji w wersji papierowej, niezbędnej do dopuszczenia do egzaminu należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 roku na adres Przewodniczącego Komisji ds. Certyfikatów PKG:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
Katedra Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego
Politechnika Gdańska
ul. G. Narutowicza 11/12
80‐233 Gdańsk

Wszelkie informacje dotyczące warunków przystąpienia do egzaminu znajdują się na stronie internetowej PKG: www.geotechnika.org.pl.