II Warsztaty Geologii Inżynierskiej

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy Państwa na:

II Warsztaty Geologii Inżynierskiej

które odbędą się w dniach

6-7 kwietnia 2017 r. w budynku Wydziału Geologii, Geofizyki i
Ochrony Środowiska AGH w Krakowie.

Organizatorem Warsztatów jest Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej oraz Koło Naukowe Geologii Inżynierskiej SIGMA (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, AGH w Krakowie), przy współpracy z firmą BAARS, Polskim Komitetem Geologii Inżynierskiej i Środowiska oraz Polskim Komitetem Geotechniki Oddział Małopolski.

Warsztaty będą podzielone na dwie części:

6 kwietnia 2017 r.
Warsztaty CPTU – całodniowe warsztaty, na których zostanie zaprezentowany sprzęt umożliwiający sondowanie statyczne. W tym dniu, po raz pierwszy w Polsce zostanie zaprezentowany specjalistyczny stożek, umożliwiający rozpoznanie gruntów w trakcie wykonywania sondowania.

7 kwietnia 2017 r.
Sesje plenarne II WGI wraz z panelem wystawowym firm – w tym dniu prezentowane będą referaty specjalistów z całej Polski dotyczące trzech zagadnień:
I. Prawne aspekty dokumentowania geologiczno–inżynierskiego.
II. Sondowanie statyczne – metody badań i interpretacja wyników.
III. Przykłady rozwiązań stosowanych w geologii inżynierskiej.

7 kwietnia zostaną również zaprezentowane aktualne możliwości geologii inżynierskiej i geotechniki. Na I piętrze zostaną rozstawione stanowiska firm i instytucji.

Patronat honorowy nad II Warsztatami Geologii Inżynierskiej objęli:
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa,
Józef Pilch – Wojewoda Małopolski,
Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – JM Rektor AGH w Krakowie,
prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz – Dziekan Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH,
dr hab. Marek Tarnawski – Prezes Polskiego Komitetu Geologii Inżynierskiej i Środowiska,
dr Edyta Majer – Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. służby geologicznej,
dr inż. Andrzej Gruchot – Przewodniczący Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.


Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Organizatorów: www.warsztatygi.agh.edu.pl

Pierwsza edycja Warsztatów – Warsztaty Geologii Inżynierskiej 2016, cieszyła się dużym zainteresowaniem. W obradach wzięło udział 147 osób, z 72 firm i jednostek naukowo-badawczych z całej Polski. Wygłoszono 18 referatów. Swoją ofertę prezentowało 10 wystawców (w tym Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej).
Informacje o poprzedniej edycji wraz z galerią znajdują się na stronie: www.wgi2016.agh.edu.plZ poważaniem,

mgr inż. Jacek Stanisz
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego II Warsztatów Geologii Inżynierskiej
dr inż. Andrzej Gruchot
Przewodniczący Oddziału Małopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki

 

Biuro II Warsztatów Geologii Inżynierskiej

Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, pokój 05
strona: www.warsztatygi.agh.edu.pl
e-mail: warsz-gi@agh.edu.pl

II Warsztaty Geologii Inżynierskiej Komunikat 1