Konkurs PKG dla Autorów prac dyplomowych magisterskich

Zapraszamy do  zgłaszania prac magisterskich, obronionych w 2015 roku, na doroczny konkurs Polskiego Komitetu Geotechniki dla Autorów najlepszych prac dyplomowych magisterskich z zakresu geotechniki.

Nagrodę pieniężną i dwa wyróżnienia przyznaje Polski Komitet Geotechniki na podstawie uchwały Zarządu PKG po uzyskaniu opinii Komisji
ds. Nauczania i Prezydium PKG. Tematyka prac musi być związana z szeroko rozumianą geotechniką, może mieć charakter podstawowy, stosowany lub monograficzny obejmujący aspekty analityczno-teoretyczne, doświadczalne lub technologiczno-projektowe. Praca magisterska musi posiadać oryginalne elementy poznawcze lub badawcze.

Praca dyplomowa magisterska musi być złożona terminowo i obroniona do 30 października 2015 roku. Praca powinna być oceniona minimum jako bardzo dobra przez promotora i recenzenta. Prace dyplomowe magisterskie, spełniające powyższe wymagania, zgłaszają promotorzy prac będący członkami PKG. Prace, wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz kopiami recenzji prac i protokołów egzaminu dyplomowego magisterskiego, promotorzy składają przewodniczącym oddziałów lub podkomitetów PKG w terminie do 2 listopada 2015 roku. Przewodniczący oddziałów lub podkomitetów PKG, po wstępnej ocenie złożonych prac, zgłaszają maksymalnie dwie prace: jedną do nagrody i jedną do wyróżnienia.