NASZA LOKALIZACJA

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków

 

Tel.: 12 662-41-61
E-mail: pkg_malopolska@agh.edu.pl