O nas

Polski Komitet Geotechniki jest stowarzyszeniem inżynierów geotechników o wysokich kwalifikacjach zawodowych, zatrudnionych w instytucjach naukowo-badawczych jak również w przedsiębiorstwach projektowo-wykonawczych.

 

PKG stanowi integralną część Międzynarodowego Stowarzyszenia Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej (ISSMGE – www.issmge.org). Integracja zapewnia systematyczny przepływ informacji o nowoczesnych i unikalnych rozwiązaniach w dziedzinie mechaniki gruntów i fundamentowania.

 

Z uwagi na fakt konieczności wykonywania opinii geotechnicznych dla wszystkich obiektów budowlanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 (Dz. U. Nr 126 poz. 839) wzrosła ranga inżynierii geotechnicznej oraz potrzeba aktywnego udziału inżynierów geotechników w procesie przygotowania i wykonania przedsięwzięć budowlanych.

 

Oddział Małopolski skupia specjalistów z zakresu geotechniki i dziedzin pokrewnych z województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Nasi członkowie mogą starać się o certyfikat potwierdzający wysokie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania prac geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opiniodawczym, eksperckim oraz wykonawczym i nadzorczym. Legitymowanie się Certyfikatem w przetargach staje się coraz ważniejszym elementem oceny oferenta.