Opłaty członkowskie

Szanowni Państwo, Członkowie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki, informujemy o konieczności uiszczenia opłaty członkowskiej na rok 2011.

 

Opłata wynosi:
100 zł/rok – dla Członka Indywidualnego wraz z opłatą za członkostwo w ISSMGE.

 

Emeryci:
40 zł/rok – bez członkostwa w ISSMGE
100 zł/rok – wraz z członkostwem w ISSMGE

 

Studenci:
20 zł/rok – bez członkostwa w ISSMGE
80 zł/rok – wraz z członkostwem w ISSMGE

 

Wpłaty należy dokonać na konto w mBank: 22 1140 2004 0000 3302 5253 3888 do dnia 10.02.2011 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Małopolskiego Oddziału PKG: Piotrem Małkowskim, AGH, KGBiG
tel. 012 617-21-04, malkgeom@agh.edu.pl