Opłaty członkowskie na rok 2013

Szanowni Państwo, Członkowie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki!

 

Informujemy o konieczności uiszczenia opłaty członkowskiej za rok 2013. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Polskiego Komitetu Geotechniki w sprawie ustalenia wysokości i podziału składek członkowskich PKG opłaty wynoszą:

 

Członkowie indywidualni:

a)120 zł/rok – dla Członka Indywidualnego wraz z opłatą za członkostwo w ISSMGE
b)40 zł/rok – dla Członka Indywidualnego bez członkostwa w ISSMGE

 

Doktoranci:
c)100zł/rok – wraz z członkostwem w ISSMGE
d)20 zł/rok – bez członkostwa w ISSMGE

 

Studenci:
e)100zł/rok – wraz z członkostwem w ISSMGE
f)20 zł/rok – bez członkostwa w ISSMGE

 

Emeryci:

g)100zł/rok – wraz z członkostwem w ISSMGE
h)20 zł/rok – bez członkostwa w ISSMGE

 

Wpłaty należy dokonać na konto w mBank: 76 1140 2004 0000 3502 7341 0419
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.02.2013 r.

 

W tytule przelewu proszę o podanie imienia i nazwiska Członka PKG za którego wnoszona jest opłata oraz wariantu, np.:

Jan Kowalski – wariant „a”

 

W razie pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Małopolskiego Oddziału PKG:
mgr inż. Michał Betlej
AGH, KGBiG, tel. (12) 617 47 72, mbetlej@agh.edu.pl