• Witamy na stronie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

  • Witamy na stronie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

  • Witamy na stronie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

  • Witamy na stronie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

  • Witamy na stronie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki.

Aktualności

Nowy Zarząd PKG

Skład zarządu PKG kadencji 2011-2014 przedstawia się następująco:   Prezydium Zarządu PKG Honorowy Prezydent PKG: prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Dembicki Prezydent PKG: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz Wiceprezydent PKG: prof. dr hab. inż. Zbigniew Młynarek Wiceprezydent PKG: prof. dr hab. inż. Bogdan Zadroga Sekretarz PKG: prof. PG dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała […]


Czytaj więcej...

Nowy numer konta bankowego Oddziału

Informujemy, że zmianie uległ numer konta bankowego Oddziału na który należy dokonywać wpłat członkowskich. Aktualny numer konta to:   mBank: 76114020040000350273410419   W razie pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Oddziału:   Michał Betlej, AGH, KGBiG tel. 012 617 47 72 mbetlej@agh.edu.pl


Czytaj więcej...

Opowiedź Zarządu Głównego PKG

W odpowiedzi na list Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG do Zarządu Głównego PKG otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia: Szanowni Państwo,   W odpowiedzi na pismo Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG uprzejmie informuję, że nietrafna jest opinia Zarządu Oddziału wskazująca, że Prezydium Zarządu PKG nie podejmowało w kadencji 2008/2011 działań mających na celu zmiany w Prawie budowlanym.   Skuteczna zmiana […]


Czytaj więcej...

Walne Zebranie Delegatów 19.05.2011 r.

Walne Zebranie Delegatów Polskiego Komitetu Geotechniki odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r. o godz. 11:30 (w 1-szym terminie) o godz. 12:00 (w 2-gim terminie) w Centrum Wodnym na terenie kampusu SGGW, ul. Ciszewskiego 4/6 w Warszawie.   Z ramienia Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki do uczestnictwa w Walnym Zebraniu Delegatów zostali wybrani delegaci […]


Czytaj więcej...

Pismo Zarządu Małopolskiego Oddziału do Zarządu Głównego PKG

Podczas Walnego Zebrania Członków Małopolskiego Oddziału PKG Zarząd Oddziału kadencji 2008-2011 przedstawił pismo do Zarządu Głównego PKG. Treść pisma wyrażająca troskę o postęp działań mających na celu uprawomocnienie certyfikatu PKG oraz uprawnień geotechnicznych zyskała poparcie członków Oddziału uczestniczących w zebraniu. Pismo zostało przesłane do Zarządu Głównego, poniżej przedstawiamy jego treść.     Szanowni Państwo,   […]


Czytaj więcej...