Relacja z konferencji „Stabilizacja skarp i zboczy w Europie Środkowo-Wschodniej”

W dniu 14.10.2010 r. w Krakowie odbyła się konferencja „Stabilizacja skarp i zboczy w Europie Środkowo-Wschodniej”, której organizatorem była firma Geobrugg AG. Tematem przewodnim konferencji było zagadnienie skutecznej stabilizacji osuwisk, skarp i zboczy przy wykorzystaniu elastycznego systemu oblicowania oraz technologii gwoździowania. Podjęta problematyka był odpowiedzią na aktualnie zgłaszane zapotrzebowanie ze strony środowiska specjalistów i inżynierów drogownictwa.

 

Zaproszeni eksperci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej podjęli próbę odpowiedzi na następujące pytania: Jaki jest wpływ oblicowania elastycznego na stateczność globalną? Jakie są możliwe nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony infrastruktury przed zagrożeniami naturalnymi? Jako przykłady posłużyły projekty zrealizowanie w Polsce, Niemczech, Rumunii i Chorwacji.

 

Ekspertami – prelegentami na konferencji byli:

  • dr hab. inż. Marek Cała – AGH, Polska;
  • MSc. Civil Eng. Daniel Flum, Szwajcaria;
  • Eng. Burilescu Teodor, Rumunia;
  • Civil Eng. D. Udovic, Chorwacja;
  • mgr inż. Jakub Sierant, Polska;
  • MSc. Civil Eng. Andrea Roth, Szwajcaria.

 

Integralną częścią konferencji była wycieczka techniczna do miejsca instalacji elastycznego systemu stabilizacji skarp w miejscowości Lubień oraz do miejscowości Myślenice gdzie przeprowadzono test wytrzymałości na rozciąganie siatki TECCO® oraz innych siatek stalowych, jak również zaprezentowano instalację 30 mb nowego typu bariery przeciwodłamkowej GBE-500A.

 

 

IMG_1978

 

IMG_7069

 

IMG_7073