Rozstrzygnięcie konkursu!

W dniu 8 stycznia 2010 r., na podstawie analizy przedstawionych recenzji prac dyplomowych zgłoszonych na Konkursu na najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną w roku akademickim 2008/2009 Małopolskiego Oddziału PKG, Komisja jednomyślnie stwierdziła wysoki poziom prac dyplomowych i wyróżniła 3 prace:

 

1 miejsce
Michał Betlej, „Ocena stateczności zboczy w kopalniach odkrywkowych w oparciu o wyniki trójwymiarowej analizy numerycznej”

 

2 miejsce
Karolina Sudyka, „Analiza geotechniczna i chemiczna osadów dennych zbiornika wodnego Czorsztyn-Niedzica i ich wykorzystanie w budownictwie ziemnym”

 

3 miejsce
Robert Sołtysik, „Zabezpieczenie skarp i nasypów drogowych w terenach górskich za pomocą palisady z pali DFF i mikropali kotwiących TITAN”

 

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim dziękujemy za udział w konkursie!