Seminarium Naukowo-Techniczne

Polski Komitet Geotechniki Oddział Małopolski oraz Przedsiębiorsto Realizacyjne „INORA” zapraszają na Seminarium Naukowo-Techniczne pt.

„Geosyntetyki w budownictwie ziemnym i wodnym, podstawy projektowania i stosowania”.

Seminarium odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w sali nr 213 (II piętro)
na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademii Górniczo-Hutniczej przy al. Adama Mickiewicza 30 w Krakowie

Zapisy na seminarium odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem rejestracji.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia.