Seminarium naukowo-techniczne. Zaproszenie.

Polski Komitet Geologii Inżynierskiej i Środowiska, Polski Komitet Geotechniki oddział Małopolska, firma BAARS
oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej) i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie (Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki),
zapraszają na Seminarium Naukowo-Techniczne nt.:

Badania podłoża gruntowego sondą statyczną. Sprzęt, jakość, interpretacja.

Seminarium odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 roku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zapisy odbywają się w dniach od 25 października do 2 listopada 2016 roku za pośrednictwem formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie:
https://goo.gl/vDFAiS
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo w zapisach mają członkowie PKGiIŚ oraz PKG.

Szczegółowy program w załączniku:
Seminarium PKGiIS i PKG