Seminarium Naukowo-Techniczne

Szanowni Państwo!

Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
wspólnie z
Przedsiębiorstwem Realizacyjnym INORA® Sp. z o.o. z Gliwic,
firmą NeoStrain® Sp. z o.o. z Krakowa
oraz
Polskim Komitetem Geotechniki Oddział Małopolski

zapraszają na bezpłatne Seminarium Naukowo-Techniczne pt:

„Zastosowanie technologii geosyntetycznych i nowoczesnych systemów monitoringu w konstrukcjach inżynierskich. Prezentacja aktualnych doświadczeń i obecnego stanu wiedzy inżynierskiej.”

Seminarium odbędzie się w dniu 23 lutego 2017 r. w sali nr 127 na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego przy al. Adama Mickiewicza 24/28 w Krakowie.

Program Seminarium:
10.00 – 10.10 Uroczyste otwarcie Seminarium
10.10 – 11.10 Prezentacja firmy INORA®
11.30 – 11.50 Przerwa kawowa
11.50 – 12.30 Prezentacja firmy NeoStrain®
12.30 – 12.45 Dyskusja

W trakcie Seminarium zostaną zaprezentowane zagadnienia dotyczące:

  • aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie technologii geosyntetycznych;
  • sposobów wykonywania obliczeń projektowych;
  • zasad przygotowywania specyfikacji technicznych wzmocnień konstrukcji geosyntetykiem;
  • technologii monitorowania obiektów geotechnicznych;
  • doświadczeń praktycznych i najnowszych realizacji.

Prezentacje będą dotyczyć problematyki projektowania i obliczeń konstrukcji inżynierskich i opierać się na doświadczeniach związanych z realizacją autostrad w Polsce.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy Państwa o jak najszybsze potwierdzenie chęci uczestnictwa w Seminarium na adres e-mailowy współorganizatorów – inora@inora.pl lub pkg_malopolska@agh.edu.pl najpóźniej do dnia 21 lutego 2017 roku.

 

Serdecznie zapraszamy!