Seminarium w dniu 20.11.2009 r.

Małopolski Oddział Polskiego Komitetu Geotechniki oraz Instytut Geotechniki Politechniki Krakowskiej zapraszają na seminarium, podczas którego prezentację pt. „Beziniekcyjne systemy kotew, gwoździ i pali wkręcanych” przedstawi firma GEOD.

 

Podczas seminarium przedstawione zostaną rozwiązania amerykańskiej firmy CHANCE™, której tradycje w geotechnice sięgają początków XX wieku. W ramach prezentacji omówione zostaną beziniekcyjne systemy:

  • kotew gruntowych,
  • gwoździ gruntowych,
  • pali śrubowych,
  • mikropali,
  • a także systemy podnoszące osiadłe budynki.

 

Termin: 20.11.2009 r., godz. 13:00
Miejsce: Galeria GIL Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków.