Składki członkowskie

Przypominamy, że termin płatności składki członkowskiej upływa 19 lutego 2016 roku.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłat.