Termin egzaminu niezbędnego do ubiegania się o Certyfikat Indywidualny PKG

Egzaminacyjna Komisja Kwalifikacyjna ds. Certyfikatów PKG informuje, iż zgodnie z ustaleniami Zarządu Głównego Polskiego Komitetu Geotechniki z dnia 11.12.2008r. egzamin w sesji wiosennej odbędzie się 22.05.2009 r. (piątek).

 

Zdany z wynikiem pozytywnym egzamin jest warunkiem uzyskania Certyfikatu Indywidualnego Polskiego Komitetu Geotechniki. Certyfikat potwierdza wysokie kwalifikacje i kompetencje członka PKG do wykonywania prac geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opiniodawczym, eksperckim oraz wykonawczym i nadzorczym.

 

Certyfikat Indywidualny PKG uprawnia do wykonywania geotechnicznych badań laboratoryjnych i polowych gruntu, projektowania geotechnicznego, sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, wykonywania specjalistycznych robót geotechnicznych, sprawowania funkcji doradczych i opiniodawczych oraz wykonywania specjalistycznych ekspertyz dla nadzoru budowlanego, nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej.

 

Więcej informacji o zasadach przeprowadzania egzaminu:
http://www.geotechnika.org.pl