VI konferencja

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Zapraszamy na konferencję!!!

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Budownictwo – Infrastruktura – Górnictwo
temat przewodni konferencji
“Współczesne wyzwania w działalności inżynierskiej”

Tematyka konferencji
– Bezpośredni i pośredni wpływ nieczynnych i działających kopalń na infrastrukturę i środowisko
– Wpływ górnictwa i eksploatacji na infrastrukturę budowlaną
– Ocena i skala oddziaływania wstrząsów górniczych na budynki i ludzi w nich przebywajacych
– Wpływ eksploatacji kopalń odkrywkowych węgla brunatnego na środowisko
– Wzmocnienie podłoża na terenach górniczych i pogórniczych
– Nowoczesne metody monitorowania terenów górniczych i pogórniczych
– Inne zagadnienia związane z zasadą zrównoważonego rozwoju górnictwa
– Zagrożenia osuwiskowe obiektów inżynierskich
– Wyzwania w działalności inżynierskiej
– Wpływ likwidacji kopalń na otoczenie
– Budownictwo hydrotechniczne

 

Zgłoszenie uczestnictwa i tematów wystąpienia – do 30.05.2023 r.
Przesłanie streszczenia referatu – do 30.05.2023 r.
Ostateczny termin wniesienia opłaty konferencyjnej – do 15.09.2023 r.

 

Link do zgłoszenia oraz wskazówki dla prelegentów znajdują się na stronie internetowej
www.l9.wil.pk.edu.pl/konferencja-big

 

Zgłoszenia, streszczenia (do 200 słów) w języku polskim
prosimy przesyłać na e-mail: [email protected]