Walne Zebranie Członków

ZAPROSZENIE
do udziału w:

 

Walnym Zebraniu Członków
Oddziału Małopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki

 

które odbędzie w dniu 29 marca (środa) 2017 r.
o godz. 16:00 (w 1-szym terminie) lub o godz. 16:15 (w 2-gim terminie)
w sali 215, pawilonie A4,
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, al. Mickiewicza 30, Kraków

 

Program Walnego Zebrania Członków
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Oddziału Małopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki – dr inż. Andrzej Gruchot
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
3. Wybór Komisji Wyborczej i Komisji Skrutacyjnej
4. Ogłoszenie przez Przewodniczącego prawomocności Zebrania
5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG za okres 2014-2017 – dr inż. Andrzej Gruchot
6. Sprawozdanie finansowe za okres 2014-2017 – mgr inż. Michał Betlej
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu PKG – Przewodniczący Zebrania
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej PKG – dr inż. Tymoteusz Zydroń
9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi PKG
10. Wybór Przewodniczącego Oddziału Małopolskiego PKG
11. Wybór Członków Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG
12. Wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału Małopolskiego PKG
13. Wybór delegatów Oddziału Małopolskiego PKG na Walne Zebranie Delegatów w dniu 22 czerwca 2017 r.
14. Odczytanie uchwał podjętych w trakcie Walnego Zebrania Członków oraz protokołu Komisji Skrutacyjnej – Przewodniczący Zebrania
15. Wolne głosy
16. Zakończenie Walnego Zebrania Członków

 

Przewodniczący Zarządu
Oddziału Małopolskiego Polskiego Komitetu Geotechniki
dr inż. Andrzej Gruchot