Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki w kadencji 2017-2020

Andrzej Gruchot
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Przewodniczący

Grażyna Gaszyńska-Freiwald
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Geotechniki, Zakład Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich
Wiceprzewodniczący

Marek Cała
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wiceprzewodniczący


Tymoteusz Zydroń
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Sekretarz


Jacek Stanisz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej
Skarbnik


Michał Kowalski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Członek


Grzegorz Palka
GeoSpectrum s.c.
Członek

Komisja Rewizyjna:

 

Karolina Łach
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Instytut Geotechniki, Zakład Geotechniki i Konstrukcji Inżynierskich
Przewodniczący


Agnieszka Stopkowicz
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Członek


Mariusz Cholewa
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Członek