Zarząd Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki w kadencji 2020-2023

Grażyna Gaszyńska-Freiwald
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów
Przewodniczący

Andrzej Gruchot
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Wiceprzewodniczący

Michał Kowalski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki
Wiceprzewodniczący

Karolina Łach
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej
Sekretarz

Jacek Stanisz
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Kraków
Skarbnik

Tymoteusz Zydroń
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Członek Zarządu

Michał Pilch
Przedsiębiorstwo Realizacyjne INORA
-
Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

 

Mariusz Cholewa
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki
Przewodniczący

Barbara Rzemińska
TITAN Polska Sp. z o.o.
-
Członek


Edyta Nartowska
-
-
Członek