Współpraca

Małopolski Oddział Polskiego Komitetu Geotechniki zaprasza do współpracy, a także do aktywnego uczestnictwa w działalności PKG, firmy i organizacje związane z szeroko rozumianą geotechniką.

 

Uwadze Państwa polecamy szczególnie możliwość członkowstwa w Polskim Komitecie Geotechniki i uzyskanie tytułu członka wspierającego. Członkami wspierającymi mogą zostać osoby fizyczne i prawne. Członkowie wspierający mają prawo ubiegać się o uzyskanie Certyfikatu zbiorowego, który stanowi potwierdzenie wyróżniających się kwalifikacji oraz kompetencji do prowadzenia badań, projektów i wykonywania robót geotechnicznych. Legitymowanie się Certyfikatem w przetargach staje się coraz ważniejszym elementem oceny oferenta.

 

Nasza propozycja współpracy obejmuje również:

 • możliwość prezentacji produktów, czy też stosowanych przez Państwa ciekawych rozwiązań w projektach geotechnicznych podczas seminarium Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki. Przy tej okazji logo Państwa firmy znajdzie się na naszej stronie internetowej oraz w postaci zaproszenia w naszym Newsletterze. Newsletter trafia do szerokiego grona osób zajmujących się zawodowo geotechniką, a także do wszystkich członków Małopolskiego Oddziału oraz dodatkowo rozsyłany jest do wszystkich Oddziałów Polskiego Komitetu Geotechniki.
 • zamieszczenie artykułu reklamowego lub raportu referencyjnego z instalacji na stronie internetowej oddziału, w cenie 500 zł netto.
 • umieszczenie baneru reklamowego (155 x 300 pikseli) na stronie Oddziału. Oferujemy: półroczne zamieszczenie baneru w cenie 300 zł netto, bądź roczne w cenie 500 zł netto.

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy!

 

Osoby odpowiedzialne za współprace z Przemysłem:

 • kwestie finansowe:
  Skarbnik: Jacek Stanisz
  tel.: 126172667, e-mail: [email protected]
 • sprawy techniczne:
  Sekretarz: Tymoteusz Zydroń
  tel.: 126624161, e-mail: [email protected]