Zmiana numeru konta: opłaty członkowskie

Szanowni Państwo, Członkowie Małopolskiego Oddziału Polskiego Komitetu Geotechniki, przypominamy o konieczności uiszczenia opłaty członkowskiej na rok 2009. Opłata wynosi 80 zł/rok – dla Członka Indywidualnego wraz z opłatą za członkostwo w ISSMGE.

 

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż zmianie uległ numer konta bankowego. Wpłaty należy dokonać na konto w mBank:
22 1140 2004 0000 3302 5253 3888
do dnia 31.12.2008 r.

 

W razie pytań prosimy o kontakt ze Skarbnikiem Małopolskiego Oddziału PKG: Piotrem Małkowskim, AGH, KGBiG tel. 012 617-21-04, malkgeom@agh.edu.pl